De cursus "Succes is te leren"

Succes is het behalen van zelf gestelde doelen, om dit te bereiken heb je bepaalde vaardigheden en kennis nodig.

 Ik heb veel succesvolle mensen gesproken en hen gevraagd hoe ze tot dat succes gekomen zijn, zelf heb ik mijn leven verschillende keren veel succes gehad.
 Kennis over het bereiken van succes is er genoeg, de belangrijkste geef ik in deze cursus.
 Kennis, inzichten en vaardigheden, zo dat jij jouw doelen kan bereiken, ongeacht wat deze doelen zijn.

meer informatie over Transactionele Analyse

Prijs : € 1 500,00

In deze cursus leg ik het een en ander uit;
 1. wat succes is en hoe je het kan krijgen
 2. de succes wetten, hoe deze werken en hoe je ze kan gebruiken in de praktijk
 3. wat de innerlijke saboteurs is en hoe je deze overwint
 4. hoe je de innerlijke saboteur kan herkennen, ontdekken en kan oplossen
 5. hoe het onderbewustzijn werkt en hier mee om te gaan
 6. hoe een dromenbord / doelenbord te maken en de weg naar succes uit te stippelen
7. de Driehoek van Succes & slachtoffer / dramadriehoek

De cursus bestaat uit 2 delen

Theorie online; als e-cursus

  • welke succes wetten er zijn en hoe ze werken
  • wat het onderbewustzijn is en hoe het werkt, hoe je er mee om kan gaan en dit te veranderen

Praktijk op locatie;

•onderbewustzijnsbevraging, hier kunnen de deelnemers hun blokkades bewust worden en los laten, een speciale techniek die ik al meer 30 jaar gebruik en heel goed werkt.
•dromenbord of doelenbord maken en uitwerken
•afsluitend gesprek met uitleg wat er is los gekomen
Bij deze cursus is therapeutische begeleiding aanwezig voor als er diepere emoties los komen
Er zijn 5 hoofdwetten die belangrijk zijn voor Succes, deze worden in de cursus uitgelegd

Een stukje uit die cursus

Deel 1

Succes

Het hebben van “succes” is van veel factoren afhankelijk. Een factor is hoe jij in het leven staat.

Er zijn 5 wetmatigheden in universum die ook bepalen of jij succes hebt of krijgt, in deze opleiding leg ik ze alle maal (verborgen) uit.

Een belangrijke factoor voor succes is jouw manier van denken, voelen & handelen, we beginnen met mindset.

 

Mindset

Steeds vaker kom je de term ‘mindset’ tegen. Vooral in “Succes methoden” , “Hoe word ik rijk” e.d

Bijvoorbeeld in uitspraken als:

“Mindset is alles”

Of: “Als ondernemer is een positieve Mindset onmisbaar”

Of “Met een krachtige Mindset neem je zelf de regie over wat je bereikt”

 

De Mindset is een van de 3 punten uit de Succes driehoek

  1. Denken / Mindset
  2. Voelen / Bezieling
  3. Doen / de juiste Handelingen

 

Er zijn nu veel op NLP gebaseerde trainingen om jouw “Mindset” te veranderen, die jou gouden bergen beloven. Ja, door jouw mindset te veranderen, verander je veel in jouw Zelf, dat is heel belangrijk en noodzakelijk. Maar niet het enige wat jij moet doen om echte verandering te krijgen en echt “Succes” te hebben. Bij dat soort trainingen en bijeenkomsten zie je vaak dat de mensen vele daarvan volgen, zonder te willen veranderen. Ze verwachte een toverstaf, dat is het niet. Jij moet je bewustworden van jouw mindset en die veranderen, dat geef succes. Het snelle rijk worden heb ik helaas bij weinig mensen mee gemaakt.

 

Ik heb wel vaak “succes” gehad in mijn leven en anderen geholpen het ook te krijgen. Ik heb een opleiding TA (Transactionele Analyse) als docent, trainer en coach gehad tussen 1983 – ‘87 en in 1986 bij de uitgeverij & training organisatie op het Nederlands hoofdkantoor gewerkt. Als “succes”coach en trainer. Het waren meestal “Succes zit tussen de oren”, marketing en verkoop trainingen voor het Hoger Management en ondernemers. Gebaseerd op TA. Heel veel mensen mee geholpen meer in het leven te bereiken.

 

Ik heb zelf een paar van die moderne NLP trainingen mee gemaakt, vol met NLP trukendozen, maar als er niet echt iets in jou veranderd, dan is het niet blijvend, daar is meer voor nodig. Soms is het simpel, ik heb bij coaching grote veranderingen bij mensen mee gemaakt, doordat een opmerking / uitleg van mij, een bewustwording bewerkstelligde en het leven en de mindset van die mensen veranderde.

 

Ja, ik heb er veel van geleerd, ook hoe belangrijk mindset is. Ik kijk ook soms de “Succes” video’s op you-tube. Hoe word ik rijk e.d. Daarin is eigenlijk het belangrijks dat je bewust wordt van het gebruik van geld, geef je alles uit of zie alles als belegging en wil je leven van die opbrengsten. Ben je belegger, ondernemer, of consument. Dit is een veel dieper verhaal dan dat ze in die video en trainingen geven. Het heeft ook te maken met jouw innerlijke begeerte. Veel mensen zijn in (vorig) leven arm geweest en willen nu rijk voelen. Ze willen niet sparen en af wachten, ze leven nu. Hoe zit dat met jou, hoe staat jij tegen over Geld, wordt daar bewust van.

 

Wat is Mindset?

 Ik kan me voorstellen dat het nog niet voor iedereen even helder is wat mindset precies is en belangrijker wat je ermee kunt en waarom het zo belangrijk is.

 

Voor de Engelse term ‘Mindset’ is naar mijn idee geen enkel Nederlands woord die de betekenis ervan volledig omschrijft. Daarom wordt ook in Nederland het Engelse woord Mindset veel gebruikt.

Mindset is het Engelse woord voor “overtuiging”. Het staat voor de manier waarop mensen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hun manier van denken, hun denk patroon.

 

Volgens Google translate is de letterlijke vertaling (Engels > Nederlands) van ‘Mindset’ > “Manier van denken”.

In mijn ogen dekt deze vertaling voor een groot deel de lading.

Het is de manier waarop je denkt. Hoe jij denkt. Jouw overtuigingen. De dingen die jij gelooft. Over het leven. Over jezelf. Over het ondernemen. Over Geld Maar ook hoe jij in het leven staat. Hoe kijk jij naar de dingen? Hoe ervaar jij de wereld.

 

Een heel groot deel van wat jij doet, denk en voelt, is vanuit jouw Mindset, jouw overtuigingen en geloofsovertuiging.

Jouw mindset bepaalt voor een groot deel wat jij doet en wat jij bereikt in jouw leven.

Het bepaalt de kwaliteit van jouw leven en hoe jij jouw leven ervaart.

 

Hoe zou het anders kunnen dat de één meer bereikt dan de ander? Zelfs al heeft de één meer vakkennis en ondernemersvaardigheden heeft dan de ander. Dan kan het zijn dat hij nog steeds niet bereikt wat een ander, die hetzelfde vak beoefent en minder kennis en vaardigheden heeft, wel bereikt.

 

Hoe kan het dat het bij de één altijd makkelijker lijkt te gaan dan bij de ander?

 

Dat de één zich altijd druk maakt over wat een ander van hem denkt en dat de ander dat totaal niet boeit.

 

Het verschil zit ‘m in de mindset. Jouw manier van denken, voelen en handelen.

De een kijk naar een spin en zegt leuk en nuttig insect, de ander voelt angst.

Denk eens aan geld, de een is er verliefd op en zal alles doen om het te krijgen, de ander ziet daar al het kwaad in. Hoe zit dat bij jou?

Zo is dat met veel zaken, hoe jij de wereld ervaar is Mindset, deze kan jij veranderen. Zo werkt ook de “De Wet van aantrekking”, wat jij aantrekt of juist afstoot.

 

Vooral: hoe jij omgaat met de (onverwachtse) gebeurtenissen in het leven. Met de dingen die jij in jouw leven wilt bereiken. De dingen die jij wilt bereiken en met de vele uitdagingen (obstakels, tegenslagen) die je tegenkomt.

 

Jager / verzamelaar versus de boer

Een groot verschil in mindset is die tussen jager / verzamelaar en die van boer. De mens is er in de geschiedenis gaan leren, dat als men op het land zaait en dieren vast houd, men meer eten heb, dan dat men er naar op zoek gaat. Langzaam is toen de beschaving begonnen. Diep in de mens is het verschil er nog steeds. Sommige mensen kunnen heel makkelijk zaad opzij zetten voor het zaaien en wachten tot dat weer rijp is om te oogsten, Anderen hebben dat geduld niet en willen gelijk alles op maken en weer op jacht gaan. Als men op jacht een dier dood, moet dat vlees op anders bederf het. Toen de beschaving kwam leerde de mensen rangorde en allerlei tussen beroepen.

Dit zie je ook tegenwoordig terug in mensen, de verkoper met een jacht mindset wil de snelle verkoop, die met de boer mindset denk aan “dat wordt een vaste klant”, die is meer bezig met de langere termijn.

Hoe is het bij jou, ben jij meer jager of boer. Hoe is het met jouw gesprek partner.

Deze bewustwording heeft mij veel geven, ook waarom mensen handelen zoals ze handelen, uit welke mindset.

 

Is jagen verkeerd, nee, het is afhankelijk van de omstandigheden. Een voetballer die geen “Jacht instinct”, geen “killer instinct” hebt zal weinig doelpunten maken. Dat zie je wel eens in voetbal, voor een leeg doel staan en toch naast schieten, de ander schiet hem op vele manieren wel in. Een verkoper die de verkoop moeilijk rond krijgt op het laatste moment de klant afhaakt omdat hij te lang wacht en geen goede invoeling hebt.

 

Verschil in mindset

Mensen hebben verschillende soorten mindset’s, de een wordt in een arm gezin geboren en leert dat geld schaars is. De ander in een middenklasse gezin, die leert dat men door hard werken een beetje luxe kan hebben. De ander in een rijk gezin, die leert dat geld energie is waar men zuinig mee om moet gaan, goed moet beleggen en van die winst moet leven.

 

Het belangrijkste is dat eerst bewust wordt met welke mindset je op gegroeid ben, welke je nu heb en welke je wilt hebben. Veel “Succes” trainingen zijn gebaseerd op het principe van de verandering van de mindset. Dit is heel belangrijk, maar als dit niet diepgaand gebeurd, zijn het slechts oppervlakkige veranderingen. Het moet diep in het onderbewustzijn veranderd worden. Dit kan door bewustwording dat het zo werkt. Door inzicht, dan kan men innerlijke keuzes maken. Pas als men het principe begrijpt komt de echte verandering.

 

Geld is energie

Een belangrijk weten is dat als iemand honger heeft, hij moeilijk eten voor de volgende dag opzij kan zetten. De begeerte moet eerst bevredig worden. Bekend is dat arme boeren meer graan op eten dan eigenlijk goed is en ze te weinig over houden voor het zaaien voor een nieuwe oogst. Rijkere boeren zetten na de oogst gelijk het deel opzij voor het zaaien en gebruiken & verkopen wat ze dan over hebben.

 

Geld is energie, als men zo denk gaat men het dieper wezen er van begrijpen. Geld is een ruilmiddel, maar ook emotie. Geld heeft voor veel mensen vele betekenissen. Hoe men er tegen overstaat, dit bepaald de mindset.

 

Hoe staat jij ten op zichten van Geld, wat is jouw innerlijke emotie.

 

Zuiver economisch is het een waarde van verschillende zaken, goederen en diensten. Men heeft alles een waarde gegeven uit gedrukt in Geld. In munten & papier, geld als getallen op een bankrekening. Men heef er genoeg van of men heeft er te weinig van. Als men geld als energie ziet word het meer los gekoppeld aan de emotie.

Men groeit op in een gezin met te weinig geld, of juist met veel geld. Dit bepaalt jouw emotie naar geld, wat jij als kind allemaal daarmee mee gemaakt hebt.

 

Word bewust van jouw onderbewustzijn patronen en programma’s over geld. Wat doet het jou.

 

Mensen die in arm gezin geboren worden leren het zo snel mogelijk uit te geven, hebben behoefde aan luxe.

Bij voorbeeld; een huis, arme mensen huren een huis, de huur wordt elk jaar aan de stijgen waarde van het huis aan gepast en verhoogd. Middenklasse en rijke mensen kopen een huis. De middenklasse met een lening / hypotheek. Zij sparen als het ware, de waarde van het huis wordt elk jaar hoger en als men uiteindelijk de hypotheek heeft afgelost is het huis van hun en is het huis veel meer waard dan wat ze aan rente betaald hebben. Zij hebben dus gratis of heel goedkoop gewoond. De arme mensen betalen veel geld aan huisvesting e.d..

 

Ja, geld is dus ook een deel van de mindset, maar ook begeerte / honger naar luxe en het kunnen uitstellen van die begeerte / honger. Geld als energie zien die men kan gebruiken, een deel voor het levensonderhoud een deel als belegging en een deel voor luxe en plezier.

 

In een Mindset training leerde men budgetteren, een deel voor vaste kosten (huis, elektra e,d) een deel voor communicatie, een deel voor vakantie, een deel voor vervoer en heel belangrijk een deel voor zakgeld, men zei, 10% van de inkomsten is voor vrij besteedbaar zakgeld, dat men over de balk mag gooien. Klink raar maar dat zorg er voor dat men de innerlijke begeerte kan bevredigen. Mijn ervaring met mensen die een sociale dienst uitkering hebben, dat als ze het geld van de uitkering krijgen, het zo snel mogelijk op maken, vaak aan onnodige luxe zaken. Ook als ze een grotere som geld krijgen gaan ze eerst hun behoefde aan luxe bevredigen en aan het eind is alles snel op.

 

Door te budgetteren leert men wat de waarde van geld is, wat de vaste kosten zijn en wat men kan sparen en wat men als luxe kan uit geven. In veel “succes” trainingen leert men dat men moet beleggen, van die winst moet leven, wat men passief inkomsten noemt. Als je start met weinig inkomsten kan je beginnen met sparen, dat dan meer rendabel beleggen en langzaam een klein vermogen opbouwen die groot genoeg is om van de opbrengst / rente te leven. Leren denken geld als investering middel.

Ik heb een tijdje in Rotterdam Kralingen gewoond en met verschillende soorten mensen omgegaan. De een van rijke ouders, de ander van arme ouders. De rijken zien alle grote uitgaven als investering, de auto, de meubels, het huis e.d.. Hun mindset is heel anders dan van de gewone arbeider. Mijn buren waren middenklasse, hadden op de universiteit een opleiding gehad en zeiden en dachten ik krijg een goede baan met een goed inkomen rond de 200.000 per jaar. Daar gingen zij vanuit. Een zoon van een ondernemer ging er vanuit dat hij later de zaak zou overnemen. Alles is mindset, hoe jij jouw toekomst ziet en verwacht.


Meer informatie op de website van   www.djehoety.nl

Meer informatie over Transactionele Analyse op http://www.martindoornbos.nl/transactionele-analyse

Andere cursussen & Workshops

3 daagse workshop Succes is te leren

3 daagse workshop Succes is te leren

Een Blended workshop met praktijkdagen en e-learning lessenSucces is het behalen van zelf gestelde doelen, om dit te bereiken…

€ 750,00
verkoop

verkoop

Een goede verkoper is meer dan iemand met een vlotte babbel Dit is een Blended-Learning e-cursus met de theorie via internet…

€ 750,00
Succesvol zakelijk telefoneren en zakelijke telefoon gesprekken voeren

Succesvol zakelijk telefoneren en zakelijke telefoon gesprekken voeren

Dit is een Blended-Learning e-cursus met de theorie via internet en praktijk lessen op locatie Zakelijke gesprekken voeren…

€ 750,00
Zakelijke Communicatie & Onderhandelen

Zakelijke Communicatie & Onderhandelen

Zakelijk Communiceren en onderhandelen is een Blended cursus met praktijkdagen en e-learning lessen Iedere zakenman en ondernemer…

€ 750,00
doelgroep-marketing

doelgroep-marketing

Is bedoeld voor mensen / ondernemers die meer grip willen hebben op hun marketing inspanningen en investeringen In deze…

€ 1 500,00
3 daagse workshop Succes is te leren

3 daagse workshop Succes is te leren

Een Blended workshop met praktijkdagen en e-learning lessenSucces is het behalen van zelf gestelde doelen, om dit te bereiken heb je bepaalde vaardigheden en kennis nodig. Ik heb veel succesvolle mensen gesproken en hen gevraagd hoe ze tot dat succes gekomen zijn, zelf heb ik mijn leven verschillende keren veel succes gehad. Kennis over het bereiken…

€ 750,00
verkoop

verkoop

Een goede verkoper is meer dan iemand met een vlotte babbel Dit is een Blended-Learning e-cursus met de theorie via internet en praktijk lessen op  locatie  De meeste verkoop trainingen zijn op NLP gebaseerd, deze is op TA Transactionele Analyse) gebaseerd en gaat dieper in op de innerlijke koop motieven van de klant.  In deze training leert…

€ 750,00
Succesvol zakelijk telefoneren en zakelijke telefoon gesprekken voeren

Succesvol zakelijk telefoneren en zakelijke telefoon gesprekken voeren

Dit is een Blended-Learning e-cursus met de theorie via internet en praktijk lessen op locatie Zakelijke gesprekken voeren lijkt simpel, maar er een goede klant aan over houden is iets anders. Niet van uit een dom belscrip, maar hoe je met met de juiste informatie en de juiste vragen meer verkoop kan krijgen of een betere klant relatie

€ 750,00
Zakelijke Communicatie & Onderhandelen

Zakelijke Communicatie & Onderhandelen

Zakelijk Communiceren en onderhandelen is een Blended cursus met praktijkdagen en e-learning lessen Iedere zakenman en ondernemer voert gesprekken met een zakelijk doel In deze cursus zijn ook een paar praktijk dagen waar u naast veel uitleg ook samen oefeningen doet U  leert de verborgen agenda en de werkelijke belangen ontdekken en uw mogelijkheden…

€ 750,00
doelgroep-marketing

doelgroep-marketing

Is bedoeld voor mensen / ondernemers die meer grip willen hebben op hun marketing inspanningen en investeringen In deze e-cursus met praktijk dagen / lessen wordt ingegaan op Psychologie in het algemeen Marketing psychologie wat zijn groepen en hoe herken ik mijn doelgroep hoe bereik mijn doelgroep wat wil of zoek mijn doelgroep Na deze e-cursus ben…

€ 1 500,00

www.learningcentrum.nl is een onderdeel van learningcentrum bv KvK Rotterdam 88143627 en wordt beheerd door Anay ICT , KvK Rotterdam 85862991
www.learningcentrum.nl is een neutraal en onafhankelijk internetplatform waar docenten, opleidingsinstituten & organisaties hun e-learning geven,
zowel alleen e-learning als gemengd met praktijklessen (Blended).  Met cursussen op persoonlijk en beroepsmatig niveau
(Corona) we houden ons aan alle wettelijke regels en eisen
post@learningcentrum.nl 010 70 70 008, Aert van Nessstraat 1-O Capelle aan den IJssel
We gebruiken alleen cookies die functioneel zijn, niet voor tracking of reclame, we verkopen geen gegevens aan derden
We zijn er trots op, dat we al sinds 1986 cursussen , opleidingen, trainingen e.d geven, daarom staan er foto's en teksten op van o.a. Paraspirit, Djehoety, St. Point of Light, Anay en Philosofia bv, van de verschillende locaties, vanaf 1986 tot nu
We maken ook gebruik van afbeeldingen van de open source website unsplash.com
Wij doen ons best maar kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van alle informatie.
Heb je verbetervoorstellen, ontdekt je taal fouten, heb je tips? Laat ze ons weten!
Powered by Anay ICT Copyright ©1983- . All Rights Reserved