3 beroeps-opleiding-paranormaal-therapeut-healer

Beroeps-opleiding-paranormaal-therapeut-healer
In deze opleiding krijg u alle informatie en lessen om een goede paranormale werker / paragnost / healer te worden.
Met alle esoterische informatie en kennis die we verzameld hebben.
Hoe het in het universum werkt, met uitleg over alles wat paranormaal is  en hoe dit in alle dimensies werkt.

Met oefeningen en uitleg op paranormaal gebied, zoals psychometrie, fotometrie en telepathie 

8 praktijklessen en 8 e-lessen

HBO denk- en lesniveau

Prijs : € 1 350,00

Deze Blended jaar opleiding zijn met

8 Praktijklessen met uitleg & oefeningen
8 e-learning lessen met de achterliggende theorie  & wetmatigheden
proefwerken en examen

Wat zijn de bewustzijnsgebieden, zoals

 • Het Astrale gebied
 • Mentale gebied
 • het Etherisch gebied
 • hun werkingen en hun bewoners
 • wat is fotometrie
 • wat is psychometrie
 • wat is mediumschap e.d
 • en hoe alles werkt


In deze opleiding zit ook;

 • Kennis  en oefeningen over therapeutische vaardigheden
 • energie & magnetiseren
 • Meditatie
 • de universele wetten en hoe die werken
 • en nog veeeeeel meeeer
1.1.1 Doelen van de opleiding

In deze Korte Beroepsopleiding ontwikkel je alle kennis en vaardigheden om een goede Paranormale Therapeut & Healer en Paragnost te worden.
Jaar opleiding met 8 praktijklessen, met veel oefeningen en uitgebreide e-lessen met heel veel informatie.

1.1.2 Gebruikte methoden

Ø e-learning / Blended-learning
Ø Praktijklessen
Ø Oefeningen met intervisie en interactie tussen de deelnemers
Ø Rollenspel
Ø Feedback geven en ontvangen

1.1.3 Kwaliteitseisen
Les niveau
HBO denk- en les niveau

Functieomschrijving
Mensen professioneel helpen met Paranormale gaven

1.1.4 Certificering
Men kan na examen een Diploma krijgen die door GRO erkend is en bij CAT (Collectief Alternatief Therapeuten) aansluiten als gediplomeerd therapeut https://catcollectief.nl
 
1.1.5 Profiel
1.1.6 Vakgebieden
Deze opleiding heeft de volgende vakgebieden
Ø Spiritualiteit
Ø Psychologie
Ø Transactionele Analyse (TA)
Ø Therapie o.a. uit de TA Transactionele Analyse en uit Cognitieve Gedrag Therapie
Ø Cognitieve gedragstherapie
Ø Communicatie, voor gebaseerd op Transactionele Analyse (TA)
Ø Esoterie, volgens leringen van de Academie van de orde van Melchizedec
Ø Paranormale vaardigheden
Ø Chakra’s & hormonen
Ø Basis Ethiek, Ethisch handelen en behandelen met cliënten
Ø Marketing voor therapeuten
 
1.1.7 Over de docent
1.1.7.1 Martin Doornbos
De docent is Martin Doornbos informatie op zijn website www.martindoornbos.nl
Hij heeft in de jaren 1983-1987 een beroepsopleiding in Duitsland gedaan als docent / trainer, coach en therapeut o.a TA, maar ook aanverwante leringen zoals Cognitieve Gedrag Therapie & Inner Voice, Marketing & verkoop. Hij heeft sindsdien vele opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd en gegeven en hij heeft nu een eigen praktijk als docent, trainer, coach, counselor en therapeut


 • 1
 • Opleiding Paranormaal Therapeut & Healer

   

  Deze opleiding is bedoeld om alle kennis en vaardigheden te geven die je nodig hebt om op een goede manier mensen op een “Paranormale” manier te kunnen helpen, coachen en helen.

  De opleiding heeft 2 deelgebieden:

  1. Reguliere kennis & vaardigheden uit de psychologie en coachingsopleidingen 
  2.  Esoterische kennis voor het spirituele & paranormale gedeelte.

   

  Voor deze opleidingen heb je de “gave” of paranormale talenten nodig, je leert er in deze opleiding mee omgaan en je krijg oefening op paranormaal gebied. Vooral op de praktijkdagen gaan we hier diep op in.

   

  Een Healer heeft kennis en vaardigheden nodig van kosmische energie uit de verschillende dimensies.

  In deze opleiding krijgt men die en de inwijdingen om deze energie aan te trekken.

   

  Je krijgt kennis en inzichten hoe alles werkt, zowel in het fysieke gebied als in de andere dimensies. Wat deze zijn, energieën, hormonen, chakra’s e.d.

  Op psychologisch gebied, alsook de werking van het menselijk lichaam. We gaan in vragen “wat was ik voor ik geboren werd” en “wat gebeurt er na dit leven”. “Waar komen ziektes vandaan” en hoe te behandelen? Ben ik mijn gevoelens, ben ik mijn gedachten en hoe kan ik die sturen en werkelijk veranderen

  1. 2
  Wie of wat ben ik eigenlijk?

  Als je eens kijkt naar wie en wat ben ik eigenlijk ben, wie of wat de mens is.

  Een mens is meer dan een lichaam, een fysiek lichaam….

  Als we het vergelijken met een pc, dan heeft de mens een

  Lichaam, de pc Geheugen, ram en harddisk e.d Software 
    Sommige pc hebben verbinding met een netwerk / internet 
    De gebruiker / bestuurder, diegene die de pc bedient

  Jij bent de bestuurder / gebruiker van de pc, jij geeft de opdrachten, die via de hardware de software uitvoert.

  Jij bent de Geest / het Bewust-Zijn die de lichamen bestuurt. We gaan in deze opleiding hebben over de “hardware”, de lichamen met de organen en de “software” de psychologie van de mens. Wat jou en andere mensen bestuurt, wat de onderliggende processen zijn. Zowel van het “Geestelijke” als vanuit het “Fysieke” standpunt gezien. Wie jij werkelijk bent, vanuit een mystiek standpunt. We gaan het hebben over de fysieke wereld, de andere dimensies of gebieden zoals die in de oude mystiek en esoterie genoemd wordt. Ik maak gebruik van mijn kennis uit de esoterie. Esoterie komt uit het Grieks en betekent geheime kennis, in tegenstelling tot exoterie, kennis voor iedereen bestemd. Voeger had men kennis die vanaf de kansel gepredikt werd en kennis die alleen bedoeld is voor ingewijden. Ik ben in de esoterie ingewijd, ik zal door deze opleiding heen gebruik maken van deze kennis om alle dimensies & gebieden en de werking ervan uit te leggen.

  We gaan het uitgebreid hebben over interactie van alle gebeurtenissen en processen, zowel in de lichamen, als in de software en hoe alles met elkaar verbonden is. Hoe men ook verbonden is met andere mensen, gebeurtenissen en processen. Hoe het allemaal werkt.

  Welkom in de wereld van de mystiek.

  Mystiek is het onderzoeken van al wat is en van de Geestelijke en Goddelijke wereld in de ruimste zin. Mystici zijn in de kern onderzoekers, de oude wetenschappers, die vanuit een holistisch standpunt alles proberen te begrijpen. De geheimen van het universum in al zijn facetten onderzoeken. De achterliggende wetmatigheden. Deze wetmatigheden zal ik in deze opleiding uitleggen.

  De kosmische wetmatigheden zijn al 10.000 jaar bij ingewijden bekend, zo konden o.a. de Egyptenaren al mooie tempels en piramiden bouwen.

  Sommige mystici zijn verbonden met een Godsdienst voor het uiterlijke en wereldse. In hun kern onderzoeken ze alles. Helaas worden ze vaak door de aardse machthebbers beperkt in hun zijn. Ik ben vrij en gebruik de kennis en inzichten die ik heb. Je zult in deze opleiding soms iets tegen komen wat je ergens anders geleerd hebt. Veel hedendaagse kennis is gebaseerd op het Spiritisme, de wereld van overledenen, ik ga verder dan die kennis. Ik heb contact met de Hoge Meesters en leraren van de ‘Witte Broederschap”. Voor wie dat wil leer ik je hoe jij daar mee in contact kunt komen. Verder leg ik later allemaal uit hoe alle dimensies en gebieden in elkaar zitten.

  Men vroeg mij “wat is het verschil tussen spiritisme en spiritualiteit”, eigenlijk heel simpel. Spiritisme is de lering van de overledenen, de wereld van de overledenen en daarmee contact te hebben. Een heel stoffelijk en aardse benadering. Prima om met overleden familie in contact te komen. Het blijft echter vaak hangen in het aardse en stoffelijk denken.


  Korte uitleg


  Esoterie

  Esoterie is de kennis van alle dimensies en wordt al duizenden jaren in kleine groepen bewaard en uitgelegd en is op de Wetmatigheden van het universum gebaseerd, Zo konden ingewijden mooie tempels e.d. bouwen. Esoterie is de kennis van alle dimensies, van alles wat daar inleeft, hoe die zijn opgebouwd, waar ze uit bestaan. Vaar ben ik als ik uit mijn fysiek lichaam uitreed, waar ben ik als in diepe meditatie ben. Hoe werken de natuurwetten in die werelden. Hoe werken de energieën Al deze kennis staat in de esoterie.

   

  Spiritualiteit

  Spiritualiteit is het onderzoeken wat er alle meer is dan de fysieke wereld en denken. Dat het meer is dan de fysieke wereld er meer gebieden of dimensies zijn. Een Holistische manier van denken. Dat je meer bent dan alleen een fysiek lichaam op aarde. Dat alles verband houdt met elkaar.


  Spiritistisch

  Spiritisme is de lering van de wereld van de overledenen, veel paragnosten en mediums zijn wat met noemt spiritistisch. Zij houden zich voor namelijk met die wereld bezig. Al hun kennis en inzichten komen daaruit voort. Heel stoffelijk en aards. De andere dimensies zijn veel groter en met veel meer bewoners dan alleen mensen. Het is leuk en fijn om met overledenen te kunnen praten, deed ik als kind al dagelijks, maar er is veel meer tussen hemel en aarde.


  Holistisch

  Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet alleen naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. De hele mens en niet een verzameling onderdelen. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken, lichaam en Geest.

  In de holistische visie hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken. Het woord holisme komt van het Griekse 'holon', wat 'het geheel' betekent. Volgens de holistische leer is alles met elkaar verbonden. Alles vanuit het geheel bekijken.


  Wat is coachen?

  Coaching is primair gericht op het ondersteunen van anderen in hun persoonlijke en mentale ontwikkeling om vanuit de huidige situatie te komen naar de tot een voor de coachee/gecoachte gewenste situatie.


  Wat is counseling?

  Counseling is het geven van goede raad, passend bij de situatie van degene die om raad vraagt.


  Wat is healing

  Healing is de lichamen weer in balans brengen zodat het weer goed werkt en gezond wordt, meer dan alleen maar genezen. Healing is lichaam en geest, de oorzaken van de problemen weg halen, de ziekte overwinnen.

  Magnetiseren / Reiki

  Is het werken met levensenergie, Reiki, is voor mij wat ik noem een passieve methode, magnetiseren een meer actieve methode.

  Met Reiki geef je energie, deze stoomt door het lichaam en heelt op die manier.

  Bij magnetiseren doe men daarnaast ook actief ook de Aura schoonmaken van energieën.

    

   Na de opleidingen heb je:


   Ø Kennis van de esoterie;
   Ø Kennis over wetmatigheden;
   Ø Vergroting van het zelfbesef;
   Ø Begrip van hoe dimensies werken;
   Ø Het vermogen om energieën te gebruiken;
   Ø Kennis van onderbewustzijn bevraging (TA);
   Ø Zicht op je ontwikkeling m.b.v. het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP);
   Ø Het vermogen om vragen te stellen die aansluiten bij de belevingswereld en de hulpvraag van de cliënt;
   Ø De vaardigheid om cliënten te spiegelen en feedback te geven;
   Ø Kennis van de menselijke basisbehoeften, bezien vanuit het CAR-model (Competentie, Autonomie, Relatie);
   Ø Geoefend met perspectiefwisseling;
   Ø Het vermogen ontwikkeld om je te verbinden met andere werelden en al wat daar leeft;
   Ø Het vermogen om holistisch te werken verder ontwikkeld;
   Ø Begrip van het verschil tussen spiritualiteit en spiritisme;
   Ø Je gave om mensen te healen verder ontwikkeld;
   Ø Kennis van reflectiemodellen en hoe die toe te passen in je beroepspraktijk;
   Ø De vaardigheid om zelfreflectie in te zetten;
   Ø De vaardigheid om actief te luisteren en te werken vanuit een zuivere intentie;
   Ø In de praktijk toegepast wat het betekent om je oordeel uit te stellen, respect te hebben voor de vrije wil van de cliënt;
   Ø De vaardigheid om gesprekstechnieken in te zetten, zoals bijvoorbeeld ‘Luisteren, samenvatten, doorvragen’ en de cliënt bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid;
   Ø Professionele distantie ontwikkeld, waardoor je de beleving, gedachten en gevoelens van een cliënt kunt accepteren, ook als dat indruist tegen je persoonlijke opvattingen;
   Ø Kennis van resultaatgericht en grensverleggend coachen;
   Ø Begrip van het omgaan met weerstand;
   Ø Een professionele visie ontwikkeld, waardoor je de beleving, gedachten en gevoelens van een cliënt kunt accepteren, ook als dat indruist tegen je persoonlijke opvattingen;
   Ø Kennis van de beroepscode voor coaches en counselors;
   Ø Begrip van de principes ‘overdracht’ en ‘tegenoverdracht’;
   Ø Basiskennis van ethische stromingen enz. en wat dit voor jou betekent;
   Ø Het vermogen om een offerte, intake, plan van aanpak op te stellen;
   Ø Kennis van hulpbronnen en instrumenten die je kunt aanboren als je vastloopt;
   Ø Het vermogen om samen te werken met andere coaches en counselors;
   Ø De bereidheid om je vaardigheden en zelfreflectie blijvend te ontwikkelen;
   Ø Een visie op coachend handelen ontwikkeld;
   Ø Het vermogen om samen te werken met andere coach/counselors;
   Kennis van oefeningen of meditaties die je helpen om in je rol van coach en therapeut te stappen
  De bereidheid om je vaardigheden en zelfreflectie blijvend te ontwikkelen; Een visie op coachend handelen ontwikkeld; Het vermogen om samen te werken met andere coach/counselors; Kennis van oefeningen of meditaties die je helpen om in je rol van coach en therapeut te stappen. POP

  Om je persoonlijke ontwikkeling in kaart te brengen en te versterken, werken we met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Hierin verwerk je je leerdoelen en persoonlijke ontwikkelingen. In de praktijkdagen en in de LMS vind je allerlei informatie om je groei te archiveren. Je POP is tevens een onderdeel van het afronden van de opleiding.

  De opleiding wordt afgerond met een eindpresentatie en proeve van bekwaamheid.

  Je ontvangt hierover meer informatie op praktijkdag 1.

  Het Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) is een instrument dat je hierbij ondersteunt.

  Dit en nog veel meer, ga ik allemaal uitleggen, hoe de dimensies en energieën werken e.d.

   


  gerelateerde producten

  4 opleiding-coach-counselor

  4 opleiding-coach-counselor

  Opleiding  Coach & Counselor Naast de standaard lessen krijgt u ook kennis uit andere leringen zoals uit de TA, Transactionele Analyse 8 praktijkdagen en 8 e-lessen

  5 ta-therapeut

  5 ta-therapeut

  TA Transactionele analyse Therapeut . Hoe verander je de soms moeizame communicatie met jouw mede mensen, bijvoorbeeld met je collega's, vrienden en familie? Hoe komt het dat je steeds weer opnieuw belandt in dezelfde soort situaties? Dit komt door onderbewuste patronen. In TA leer je ze herkennen en veranderen In contact met anderen komen we ons zelf…

  6 beroepsopleiding-ontspanningsmassage-therapeut

  6 beroepsopleiding-ontspanningsmassage-therapeut

  We leren je om professioneel te masseren in 15 e-lessen & 8 praktijkdagen en hoe een professionele praktijk voert, marketing e.d In deze cursus leert u de basis om professioneel een ontspanningsmassage te geven, bij goed gevolg een diploma. Met zowel e-learning als praktijkdagen. De praktijklessen zijn in 15 avonden, daar leert u alles wat nodig…

  4 opleiding-coach-counselor

  4 opleiding-coach-counselor

  Opleiding  Coach & Counselor Naast de standaard lessen krijgt u ook kennis uit andere leringen zoals uit de TA, Transactionele…

  € 1 250,00
  5 ta-therapeut

  5 ta-therapeut

  TA Transactionele analyse Therapeut . Hoe verander je de soms moeizame communicatie met jouw mede mensen, bijvoorbeeld met…

  € 1 250,00
  3 daagse workshop Succes is te leren

  3 daagse workshop Succes is te leren

  Een Blended workshop met praktijkdagen en e-learning lessenSucces is het behalen van zelf gestelde doelen, om dit te bereiken…

  € 750,00
  verkoop

  verkoop

  Een goede verkoper is meer dan iemand met een vlotte babbel Dit is een Blended-Learning e-cursus met de theorie via internet…

  € 750,00
  Succesvol zakelijk telefoneren en zakelijke telefoon gesprekken voeren

  Succesvol zakelijk telefoneren en zakelijke telefoon gesprekken voeren

  Dit is een Blended-Learning e-cursus met de theorie via internet en praktijk lessen op locatie Zakelijke gesprekken voeren…

  € 750,00
  Zakelijke Communicatie & Onderhandelen

  Zakelijke Communicatie & Onderhandelen

  Zakelijk Communiceren en onderhandelen is een Blended cursus met praktijkdagen en e-learning lessen Iedere zakenman en ondernemer…

  € 750,00
  de-cursus-succes-is-te-leren

  de-cursus-succes-is-te-leren

  Succes is het behalen van zelf gestelde doelen, om dit te bereiken heb je bepaalde vaardigheden en kennis nodig. Ik heb…

  € 1 500,00
  doelgroep-marketing

  doelgroep-marketing

  Is bedoeld voor mensen / ondernemers die meer grip willen hebben op hun marketing inspanningen en investeringen In deze…

  € 1 500,00
  6 beroepsopleiding-ontspanningsmassage-therapeut

  6 beroepsopleiding-ontspanningsmassage-therapeut

  We leren je om professioneel te masseren in 15 e-lessen & 8 praktijkdagen en hoe een professionele praktijk voert, marketing…

  € 1 250,00

  www.learningcentrum.nl is een onderdeel van learningcentrum bv KvK Rotterdam 88143627 en wordt beheerd door Anay ICT , KvK Rotterdam 85862991
  www.learningcentrum.nl is een neutraal en onafhankelijk internetplatform waar docenten, opleidingsinstituten & organisaties hun e-learning geven,
  zowel alleen e-learning als gemengd met praktijklessen (Blended).  Met cursussen op persoonlijk en beroepsmatig niveau
  (Corona) we houden ons aan alle wettelijke regels en eisen
  post@learningcentrum.nl 010 70 70 008, Aert van Nessstraat 1-O Capelle aan den IJssel
  We gebruiken alleen cookies die functioneel zijn, niet voor tracking of reclame, we verkopen geen gegevens aan derden
  We zijn er trots op, dat we al sinds 1986 cursussen , opleidingen, trainingen e.d geven, daarom staan er foto's en teksten op van o.a. Paraspirit, Djehoety, St. Point of Light, Anay en Philosofia bv, van de verschillende locaties, vanaf 1986 tot nu
  We maken ook gebruik van afbeeldingen van de open source website unsplash.com
  Wij doen ons best maar kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van alle informatie.
  Heb je verbetervoorstellen, ontdekt je taal fouten, heb je tips? Laat ze ons weten!
  Powered by Anay ICT Copyright ©1983- . All Rights Reserved